Enwau a drafodwyd hyd yn hyn

Awdur: Dafydd Fôn  Mai 2020 ymlaen

Llan  Tre Tyddyn  Cil Wern   Nant

Enwau penodol

Afon Ddôl  Bodesi  Bowls   Braichmelyn   Braichtalog    Bryn Cul  Bryn Derwas Brynllys   Bryn Twrw     Bwlch Molchi    

Cae Clochydd    Cae Gwilym Ddu Caellwyngrydd   Caerberllan Cae’r Ffynnon  Cae Ifan Gymro  Cae Rhys Williams Capel Cwta    Capel Llechid   Capel Ogwen   Carneddi    Cefnfaes    Cochwillan  Coed y Parc    Corbri    Cororion    Cilfodan  Ciltrefnus   Ciltwllan  Cilgeraint    Cwlyn Cymysgmai

 

Dinas     Dologwen

 

             Ffridd Ffridd y deon

Gelli Gerlan   Glan Llugwy  Groeslon Grisiau Cochion    Gweirglodd     Gweirglodd Needham  Gwern Saeson Fawr 

Hafoty  Hen Barc   Highgate 

Llanllechid   Llandygai    Llety   Llidiart y Gwenyn    Llwyn Penddu Llyn Celanedd

Pant y Cyff      Parc    Parc y Moch   Parc Newydd    Pentre   Perthi Corniog Pantdreiniog     Plas Hwfa    Plas Ucha Pwll Budr

Rachub

Siambra Gwynion Sling    Sychnant

Tai’r Meibion Tai Teilwriaid Talybont Tanygadlas Tanysgafell Tregarth Twr Tewdws Tyddyn Du Tyddyn Elis Dafydd Tyddyn y Bartle Tyddyn y Fertws Tyddyn Hendre Tyddyn Iolyn Tyddyn y Ceiliog Tyddyn Sabel Ty Slates

Wern Porchell    Winllan