Enwau a drafodwyd hyd yn hyn

Awdur: Dafydd Fôn  Mai 2020 ymlaen

Enwau cyffredinol, generig

Llan  Tre Tyddyn  Cil Wern   Nant

Enwau penodol

Afon Ddôl   Bodesi  Bowls   Braichmelyn    Braichtalog    Bryn Cul  Bryn Derwas Bryn Derwen Brynllys   Bryn Twrw     Bwlch Molchi    

Cae Clochydd    Cae Gwilym Ddu Caellwyngrydd    Caerberllan Cae’r Ffynnon  Cae Ifan Gymro  Cae Rhys Williams Capel Cwta    Capel Llechid   Capel Ogwen   Carneddi    Cefnfaes    Chwarel Cae Cochwillan  Coed y Parc    Corbri    Cororion    Cilfodan  Ciltrefnus   Ciltwllan  Cilgeraint    Cwlyn Cymysgmai

Dinas Dologwen

Freithwen Ffridd Ffridd y Deon 

Gelli Gerlan    Glan Llugwy  Groeslon Grisiau Cochion    Gwaun y Gwiail Gweirglodd     Gweirglodd Needham  Gwern Saeson Fawr 

Hafoty  Hen Barc   Highgate 

Llanllechid   Llandygai    Llety   Llidiart y Gwenyn    Llwyn Penddu Llyn Celanedd

Nant y Ty Nant Ffrancon Nant Gwreiddiog

Pant y Cyff       Parc    Parc y Moch   Parc Newydd   Penrhyn Pentre   Penylan Perthi Corniog Pantdreiniog     Plas Hwfa    Plas Ucha Pwll Budr

Rachub

Siambra Gwynion Sling    Sychnant

Tai’r Meibion Tai Teilwriaid Talybont Tanygadlas Tanysgafell Tregarth Twr Tewdws Tyddyn Dicwm Tyddyn Du Tyddyn Elis Dafydd Tyddyn y Bartle Tyddyn y Fertws Tyddyn Hendre Tyddyn Iolyn Tyddyn y Ceiliog Tyddyn Sabel Ty Slates

Wern Porchell    Winllan

Enwau Caeau ( Dolennau mewnol )

(Yr) allt enbyd,  Cae Batin, Bryn Byrddau, Buarth, Buarth Lletpai,  Cablyd, Caeau Cyd, Clwt, Dalar Bengam, Cae Deintur, Cae’n Drws, Cae’r Eos, Cae Gwalchmai, Cae Maes y Goten, Dryll, Dryll y geifr, Eisinach, Erw, Gallt y geifr, Cae Glover, Gwadan Clocsan, Cae Gwndwn, Gweirglodd yr Wlff,  Gwrli, Cae Pistyll yr Eurych, Hopyard,  Lodge, Llain,   Llathen, Maes y Cwning  Pant y to, Pedair Pladur, Pwll Pryfaid, Cae Pys, Cae Pysgoty. Ysgythre

Afon a Llyn ( Dolennau Mewnol )

Berthan   Caseg   Cegin   Cenllysg  Afon Ddôl   Afon Dena   Ffos Coetmor    Ffos Foelgraig   Ffos Pantyrychen  Ffos Rhufeiniaid   Ffrwd Goch   Ffrydlas   Llafar   Afon Llan  Llyn Llyffant Llyn Meurig

%d bloggers like this: