Enwau a drafodwyd hyd yn hyn

Awdur: Dafydd Fôn  Mai 2020 ymlaen

Enwau cyffredinol, generig

Llan  Tre Tyddyn  Cil Wern   Nant

Enwau penodol

Afon Ddôl   Bala Deulyn Bodesi  Bowls   Braichmelyn    Braichtalog    Bryn Cul  Bryn Derwas Bryn Derwen Brynllys   Bryn Poeth Bryn Twrw     Bwlch Goleuni Bwlch Molchi    

Cae Clochydd    Cae Groes Cae Gwilym Ddu Caellwyngrydd    Caerberllan Cae’r Ffynnon  Cae Ifan Gymro  Cae Rhys Williams Capel Cwta    Capel Llechid   Capel Ogwen   Carneddi    Carnedd Dafydd/Llywelyn Cefnfaes    Chwarel Cae Cochwillan  Coed Hywel Coed y Parc    Corbri    Cornelius Cororion    Cilfodan  Ciltrefnus   Ciltwllan  Cilgeraint    Cwlyn Cymysgmai

Dinas Dolm Brydain Dologwen Drosgl

Freithwen Ffridd Foty’r Famaeth Ffridd y Deon  Ffynnon Ffidlar

Gelli Gellimynach Gerlan    Glan Llugwy  Glyder Fawr/ Glyder Fach Groeslon Grisiau Cochion    Gwaun y Gwiail Gweirglodd     Gweirglodd Needham  Gwern Saeson Fawr  Gwern y Gof

Hafoty  Hen Barc   Highgate 

Llanllechid   Llandygai    Llety   Llidiart y Gwenyn    Llwyn Penddu Llyn Celanedd

Maes y Penbwl Meysyn Glasog Mignant

Nant y Ty Nant Ffrancon Nant Gwreiddiog Nant y Benglog

Pant y Cyff       Parc    Parc y Moch   Parc Newydd   Penrhyn Pentre   Penylan Perthi Corniog Pantdreiniog     Plas Hwfa    Plas Ucha Pwll Budr ( Pen) Yr Ole Wen

Rachub

Siambra Gwynion Sling    Sychnant

Tafarnau Tai’r Meibion Tai Teilwriaid Talybont Tanygadlas Tanysgafell Tregarth Twr Tewdws Tyddyn Dicwm Tyddyn Du Tyddyn Elis Dafydd Tyddyn y Bartle Tyddyn y Fertws Tyddyn Hendre Tyddyn Iolyn Tyddyn y Ceiliog Tyddyn Sabel Ty Mwyn Ty Slates

Wern Porchell    Winllan Ysgyfeinciau

Enwau Caeau ( Dolennau mewnol )

(Yr) allt enbyd,  Cae Batin, Bryn Byrddau, Buarth, Buarth Lletpai,  Cablyd, Cae Crug, Caeau Cyd, Clwt, Dalar Bengam, Cae Deintur, Cae’n Drws, Cae’r Eos, Cae Gwalchmai, Cae Maes y Goten, Dryll, Dryll y geifr, Eisinach, Erw, Gallt y geifr, Cae Glover, Gwadan Clocsan, Cae Gwndwn, Gweirglodd yr Wlff,  Gwrli, Cae Pistyll yr Eurych, Hopyard,  Lodge, Llain,   Llathen, Maes y Cwning  Pant y to, Pedair Pladur, Penelin Pwll Pryfaid, Cae Pys, Cae Pysgoty. Ysgythre

Afon a Llyn ( Dolennau Mewnol )

Berthan   Caseg   Cegin   Cenllysg  Afon Ddôl   Afon Dena   Ffos Coetmor    Ffos Foelgraig   Ffos Pantyrychen  Ffos Rhufeiniaid   Ffrwd Goch   Ffrydlas   Llafar   Afon Llan  Llyn Llyffant Llyn Meurig

Mynydd a bryn ( Dolennau Mewnol )

Aryg    Bera Bach/ Mawr Bryn Dadlau Carnedd Dafydd/ Llywelyn Drosgl Moel Faban    Gyrn   Gyrn Wigau    Tryfan    Moelyci    Cefn yr Orsedd    Y Garn Moel Wnion    Foel Graig Ysgyfeinciau

Craig a Chwm ( Dolennau mewnol )

Nant y Benglog Nant Ffrancon Bwlch y Brecan

%d bloggers like this: